Αγγλικός Όρος
[-ing form]
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τύπος -ing (ο)
Όρος
τύπος του γερουνδίου της αγγλικής (ο)

feedback