Αγγλικός Όρος
[-ed form]
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τύπος -ed (ο)
Όρος
τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο)

feedback