ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
τύπος του γερουνδίου της αγγλικής (ο) [-ing form]
τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) [-ed form]
τύπος της μετοχής της αγγλικής (ο) [-en form]
τύπος -ing (ο) [-ing form]
τύπος -en (ο) [-en form]
τύπος -ed (ο) [-ed form]
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η) ‘invisible hand’ theory
γλώσσες "Παπούα" (οι) ‘Papuan’ languages
αρχή «πρόταξης δράστη» (η) «actor first» preference
"Παλαιοσιβηριακές" γλώσσες (οι) ‘Paleosiberian’ languages