ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
"Παλαιοσιβηριακές" γλώσσες (οι) ‘Paleosiberian’ languages
αρχή «πρόταξης δράστη» (η) «actor first» preference
γλώσσες "Παπούα" (οι) ‘Papuan’ languages
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η) ‘invisible hand’ theory
τύπος -ed (ο) [-ed form]
τύπος -en (ο) [-en form]
τύπος -ing (ο) [-ing form]
τύπος της μετοχής της αγγλικής (ο) [-en form]
τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) [-ed form]
τύπος του γερουνδίου της αγγλικής (ο) [-ing form]