ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
οριστική περιγραφή (η) (definite) description
ονοματοδοτική αντίληψη (η) (appellative) eponym
μη αληθειακότητα (η) (non) veridicality
κύριο συστατικό (το) (major) constituent
επωνύμιο (το) (appellative) eponym
(λεξική) σημασία (η) (lexicalm.)
-ικό (το) -(io)nary
-(ω)νύμιο (το), -ώνυμο (το) -(o)nym
-(ο)λογία (η) -(o)logy
-(ο)γραφία (η) -(o)graphy