Αγγλικός Όρος
(definite) description
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οριστική περιγραφή (η)
Πηγή
Loewer (2010)

feedback