Αγγλικός Όρος
(appellative) eponym
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ονοματοδοτική αντίληψη (η)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
επωνύμιο (το)
Πηγή
Crystal

feedback