Αγγλικός Όρος
(major) constituent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κύριο συστατικό (το)
Πηγή
Multitran

feedback