Αγγλικός Όρος
(non) veridicality
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Giannakidou (1998)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μη αληθειακότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback