Αγγλικός Όρος
(lexicalm.)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
(λεξική) σημασία (η)

feedback