ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
ιδεόγραμμα (το) ideograph
Ιδεογράφημα (το) ideograph
ιδεογραφική γραφή (η) ideographic writing
ιδεογραφικός-ή-ό ideographic
ιδεοκρατικός,-ή,-ό ideational
ιδεολογικό λεξικό (το) ideological dictionary
ιδεοφωνικός,-ή,-ό ideophonic
ιδεόφωνο (το) ideophone
ιδιογλωσσία (η) idioglossia
ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση (η) proprioceptive feedback