Αγγλικός Όρος
ideophonic
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδεοφωνικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback