Αγγλικός Όρος
ideograph
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδεόγραμμα (το)

feedback