Αγγλικός Όρος
ideograph
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ιδεογράφημα (το)

feedback