Αγγλικός Όρος
proprioceptive feedback
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση (η)

feedback