Αγγλικός Όρος
ideographic writing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδεογραφική γραφή (η)

feedback