ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
ερώτηση Χ (η) X-questions
ταινία ακτίνων Χ X-ray movie
άξονας Χ (ο) X-tier
Σόζα Xhosa
Επεκτάσιμη Γλώσσα Υπερκειμενικής Σήμανσης (η) XHTML
Ζίνκα-Λένκα (η) (γλώσσα) Xinca-Lenca
Ζίνκα (η) (γλώσσα) Xincan
Ζίνκα (η) (γλώσσα) Xinkan
Xkwic (το) (εργαλείο) Xkwic
Αρχιτεκτονική Ενδεικτοδότησης και Ανάκτησης με Επίγνωση ΧHTML (η) XML Aware Indexing and Retrieval Architecture (Xaira)