Αγγλικός Όρος
XML Aware Indexing and Retrieval Architecture (Xaira)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αρχιτεκτονική Ενδεικτοδότησης και Ανάκτησης με Επίγνωση ΧHTML (η)

feedback