ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
συντομογραφημένη μεταβλητή abbreviatory variable
συντομογραφημένη / συντομογραφική συνθήκη (η) abbreviatory convention
σειρά ΑΒΓ (η) ABC order
Πεπιεσμένες πτυχές (οι), Πεπιεσμένες χορδές (οι) abducted
απαγωγική αλλαγή (η) abductive change
απαγωγή (η) abduction
ανωμαλία (η) aberrancy
αλφαβητάρι (το) abecedary
αλβφαβητάριος (ο) abecedarian
ΑΒΓ ABC