Αγγλικός Όρος
abbreviatory convention
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντομογραφημένη / συντομογραφική συνθήκη (η)

feedback