ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
Ρ V
Ρ-τονούμενο (το) v-bar
Ραιτορωμανική (η) (γλώσσα) Rhaeto-Romance
Ραιτορωμανική (η) (γλώσσα) RM
Ραϊχενμπαχ (του) Reichenbachian
Ρατζαστάνι (η) (γλώσσα) Rajasthani
ρατσισμός (ο) racism
ράχη της γλώσσας dorso
ράχη της γλώσσας (η) back (of the tongue)
ράχη της γλώσσας (η) dorsum