Αγγλικός Όρος
Reichenbachian
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ραϊχενμπαχ (του)

feedback