Αγγλικός Όρος
back (of the tongue)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ράχη της γλώσσας (η)

feedback