Αγγλικός Όρος
dorsum
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
οπίσθιο μέρος της γλώσσας (το)
Όρος
ράχη της γλώσσας (η)

feedback