ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρινικός,-ή,-ό nasal
ρινικός (ρινικοποιημένος) φθόγγος (ο) nasal (nasalized) sound
ρινική αφομοίωση (η) nasal assimilation
ρινική κοιλότητα (η) nasal cavity
ρινικό σύμφωνo (το) nasal consonant
ρινικό χαρακτηριστικό (το) nasal feature
ρινική αρμονία (η) nasal harmony
ρινική εκτόνωση (η) / ρινική εξώθηση (η) nasal plosion
ρινική διάδοση (η) nasal spread
ρινικό κλειστό (το) nasal stop