Αγγλικός Όρος
nasal plosion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρινική εκτόνωση (η) / ρινική εξώθηση (η)

feedback