Αγγλικός Όρος
nasal stop
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Ladefoged
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρινικό κλειστό (το)

feedback