Αγγλικός Όρος
nasal feature
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρινικό χαρακτηριστικό (το)

feedback