ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
ποιος είναι ποιος (έργο αναφοράς) who’s who
πρόθεση-wh wh-preposing
πρόταξη-wh wh-preposing
πρόθεση-wh wh-phrase
περιορισμός της νησίδας wh- wh-island constraint
πρόταξη-wh wh-fronting
πρόταση-wh (η) wh-clause
περιοχή Βέρνικε (η) Wernicke’s area
παράγοντας στάθμισης weight factor
πόλεμος των λεξικών (ο) war of the dictionaries