Αγγλικός Όρος
wh-fronting
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρόταξη-wh
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback