ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
νησίδα ομιλίας (η) speech island
Νόμος του Thurneysen (ο) Thurneysen’s Law
Νόμος του Βέρνερ Verner’s law
Νόμος του Βάκερναγκελ (ο) Wackernagel’s Law
Νόμος του Ουάτκιν (ο) Watkin’s Law
ντάμπλ-γιου-εϊτς (wh-) wh-
ντάμπλ-γιου-έιτς (wh-), ερωτηματικοαναφορικό (το) wh-
νησίδα-wh wh-island
ναι/όχι ερωτήσεις yes-no question (y/n)
νόμος του Ζιπφ (ο) Zipf’s law