Αγγλικός Όρος
wh-island
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νησίδα-wh
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback