Αγγλικός Όρος
Watkin’s Law
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νόμος του Ουάτκιν (ο)

feedback