Αγγλικός Όρος
speech island
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νησίδα ομιλίας (η)

feedback