ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
ντετερμινιστικοποίηση (η) determinization
Ντεβανάγκαρι (το) (σύστημα γραφής) Devanāgarī
νόμος της τρισυλλαβίας Dreisilbengesetz
Νόμος Grassmann (ο) Grassmann law / Grassmann’s law
νόμος του Γκριμ (o) Grimm’s law
νοησιακός,-ή,-ό ideational
νοησιαρχικός,-ή-ό ideational
νωθρότητα (η) indolence
νεωτερισμός (ο) innovation
Νησιωτική Κελτική (η) (γλώσσα) Insular Celtic