Αγγλικός Όρος
Grimm’s law
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin et al. (2003)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος του Γκριμ (o)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback