Αγγλικός Όρος
Dreisilbengesetz
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος της τρισυλλαβίας
Πηγή
Πετρούνιας

feedback