ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λογισμός (ο) calculus
λεξικό (το) calepin(e)
λέξη-οδηγός (η) catch-word
λέξη-κλειδί (η) catch-word
λήμμα (το) catchword
λογοκρισία (η) censorship
λείανση με σάφμα (η) cepstral smoothing 
λεξικό χαρακτήρων (το) character dictionary
λειτουργία επιλογής (η) choice function
λεξικό χαρακτήρων (το) cídiân