Αγγλικός Όρος
censorship
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοκρισία (η)

feedback