ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λεξικός (δυναμικός) τόνος (ο) word stress
λεξική δομή (η) word structure
λεξική σύνταξη (η) word syntax
λεξικό δείγμα/έκτυπο (το) word token
Λεξοπαγής-ής-ές word-based
Λεξοπαγής μορφολογία (η) word-based morphology
Λεξική τάξη (η), τάξη λέξεων (η) word-class
λεξικό μέρους του λόγου (το) word-class dictionary
λεξικό εύρεσης λέξης (το) word-finding dictionary
λίστα εύρεσης λέξης (η) word-finding list