Αγγλικός Όρος
word token
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό δείγμα/έκτυπο (το)

feedback