Αγγλικός Όρος
word syntax
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξική σύνταξη (η)

feedback