ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θαμιστικός-ή-ό consuetudinal
θεωρία του ελέγχου control theory
θεωρία αντιγραφής στη μετακίνηση (η) copy theory of movement
θεωρία της αντιστοιχίας correspondence theory
θυγατέρα daughter
θυγατρικός daughter
Θυγατρικός-ή-ό, θυγατέρα (η) daughter
θυγατρική γλώσσα daughter language
Θάνατος (ο) death
θέμα απόφασης decidability