Αγγλικός Όρος
daughter language
Πηγές
Crystal
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θυγατρική γλώσσα
Πηγή
Crystal (2003)

feedback