Αγγλικός Όρος
daughter
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
θυγατέρα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
θυγατρικός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback