ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η) ‘invisible hand’ theory
θεωρία του ελέγχου control theory
θεωρία της υστέρησης (η), θεωρία της ανεπάρκειας (η) deficit theory
θεωρία του γενεαλογικού/οικογενειακού δέντρου (η) family tree theory
θεωρία του γενετικού δένδρου (η) genetic tree theory
Θεωρία του λα- λα (η) La-la theory
θεωρία του βελτίστου (του) optimality theory (OT)
θεωρία της υποκατάστασης (η) substitution theory
θεωρία του μοναδιαίου συστατικού (η) unary component theory
Θεωρία του γιο-χο-χο (η) Yo-ho-ho theory