Αγγλικός Όρος
La-la theory
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θεωρία του λα- λα (η)

feedback