ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία των αρθρωτοπαγών χαρακτηριστικών (η) articulator-based feature theory
θεωρία των αρθρωτοπαγών χαρακτηριστικών (η) articulator-based feature theory
θεωρία των απόψεων (η) aspects theory
θεωρία των δεσμεύσεων (η) bounding theory
θεωρία του πλαισίου (η) frame theory
Θεωρία των αρχών και παραμέτρων principles and parameters theory (PPT)
θεωρία των γλωσσικών πράξεων (η) speech act theory
θεωρία του νου theory of mind
θεωρία του οριακού επιπέδου (η) threshold hypothesis
θεωρία τύπων (η) type theory