Αγγλικός Όρος
Yo-ho-ho theory
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θεωρία του γιο-χο-χο (η)

feedback