ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βιβλίο λέξεων (το), λεξικό (το) wordbook
βάρος προς τόνο (το) weight-to-stress
βάρος (το) weight
Βραβέιο Γουόλφορντ (το) Walford Award
βαθμίδες φωνηέντων (οι) vowel grades
Βοτίκ (η) (γλώσσα) Vot
Βολταϊκή (η) (γλώσσα) Voltaic
βουλητικός,-ή,-ό volitive
βουλητική πρόταση volitional clause
βουλητικός-ή-ό volitional